Team

kenghienbep.com

Live. Cook. Write.

Về kenghienbep

kenghienbep.com là một website ẩm thực – đời sống, được thành lập và xây dựng bởi những người trẻ tuổi, trẻ lòng, mang một tình yêu với bếp, với nấu ăn, với chia sẻ.

Chúng mình là 11 cá tính khác nhau, sống tại những quốc gia khác nhau, thuộc những lứa tuổi khác nhau và gắn bó với nhau nhờ niềm đam mê chung với bếp.

Our Team

Nguyễn Hoài Thu

Đặng Quý Dương

Nguyễn Hà Linh

Nguyễn Thanh Hà

Trần Lâm Hà

Đào Nhật Nam

Tống Thuỳ Trang

Lê Phương Anh

Võ Ngọc Vân Anh

Đinh Hà My

Cộng tác – Liên hệ với Team

Contact

external@kenghienbep.com
+84 828 225588