Bánh tôm Hồ Tây – Hà Nội lại giãn cách xã hội từ ngày mai!

Trong một vài tháng vừa rồi, Việt Nam quay lại nhịp sống bình thường, mình cũng được quay lại trường học. Nhưng dịch bệnh vốn là một trong những điều khó có thể lường trước, nên với những diễn biến phức tạp mấy tuần vừa rồi, Hà Nội lại tiếp tục phải chống chọi với…